Pierwszy program regionalny na lata 2014-2020 już zatwierdzony!

Pierwszy program regionalny już zatwierdzony! Gratulacje dla Śląska! Czekamy na Łódź!

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1418915293&art=1&id_m=1&kat&katrodzic

W woj.warmińsko-mazurskim trwa nabór wniosków na inwestycje

warmia_mazury-logo-rgb

Do 7 listopada w woj. warmińsko-mazurskim potrwa nabór wniosków w ramach działania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne w zakresie innowacji i nowych technologii dla mikro przedsiębiorstw i sektora MŚP”

Informacje o naborze:

 • Termin naboru wniosków: do 7 listopada 2014
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
 • Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN
 • Planowany termin rozstrzygnięcia: marzec 2015
 • Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2015

 

Rodzaje projektów:

Dotacje na zwiększenie konkurencyjności poprzez adaptację infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie prowadzące do zmian produktowych, organizacyjnych i procesowych.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

 • Związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury ochrony środowiska
 • Realizowane na terenach wiejskich przez mikroprzedsiębiorców
 • Z zakresu hotelarstwa, gastronomii
 • Dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji elektrowni wiatrowych

II Międzynarodowe Forum Innowacji w Gliwicach

19 września, uczestniczyliśmy w II Międzynarodowym Forum Innowacji, które odbyło się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez miasto Gliwice w ramach projektu „Nowe technologie – nowe horyzonty” i okazało się być świetną okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania gospodarki poprzez wdrażanie innowacji.

 gliwice

Podczas forum eksperci reprezentujący m.in. polskie przedsiębiorstwa i światowe koncerny IT oraz europejskie i azjatyckie uczelnie wyższe, zastanawiali się, jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji. Poruszono temat kształtowania w Polsce innowacyjnej gospodarki, roli naszego systemu edukacji, kreatywności jednostki i roli instytucjonalnych mechanizmów w procesie wspierania innowacyjnych pomysłów.

***

Prelegentami byli m.in. prof. Tadeusz Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Michał Turczyk, dyrektor w Zespole R&D and Governmental Incentives, Deloitte; prof. Jan Kosmol, Prezes Technoparku Gliwce; Tomasz Szczęsny, autor koncepcji i książki „Strategia 2w1”; Bartosz Krzemiński, prezes zarządu, Newag Gliwice; Krzysztof Kuliński, prezes i współzałożyciel, Research and Engeneering Centre; Jarosław Czaja, założyciel, Future Processing oraz gospodarze spotkania – Prezydent Zygmunt Frankiewicz oraz jego zastępca Adam Neumann.

***

Dyskusja była bardzo ożywiona. Jednym z bardziej istotnych tematów okazała się konieczność udrożnienia przepływu zasobów i wiedzy między uczelniami a biznesem. Rozmówcy zastanawiali się także czym powinien odznaczać się współczesny naukowiec/badacz/twórca innowacji oraz szukali odpowiedzi na pytania dotyczące rozsądnego finansowania inwestycji w nowe technologie.

Zagraniczni goście: Marko Torkkeli z Singapore Management University, Paul Clarke, właściciel, Equity & Grant, Leonid Chechurin z Lappeenranta University of Technology, wspólnie zastanawiali się jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji.

„Wierzymy, że tylko skonfrontowanie stanowisk przedstawicieli biznesu, nauki i administracji może wnieść powiew świeżości w dyskusję na temat efektywnego wdrażania rozwiązań opartych na wiedzy” – uznał Luk Palmen, prezes InnoCo ( jeden z gości Forum).

ARiMR – nabór wniosków na inwestycje !

Dobra wiadomość dla firm prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb i obrotu produktami rybołówstwa!

W terminie 13-17 października w całym kraju można składać wnioski o refundację poniesionych

po 11.09.2009 nakładów inwestycyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln PLN

 po_ryby

PROJECT DOCTOR

Twoja firma realizuje projekt, z którym ciągle są problemy?

Zbliża się rozliczenie i nie wszystko idzie zgodnie z planem?

Rozliczanie projektu ciągnie się w nieskończoność?

Skorzystaj z usługi: Project Doctor!

doctor

Nasza usługa obejmuje:

 • Diagnozę (określenie realnych problemów i ich konsekwencji)
 • Plan Ratunkowy  (określenie koniecznych do podjęcia działań)
 • Leczenie (wdrożenie wybranych działań z Planu Ratunkowego)

 Nasze wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie (procentowo od uratowanej kwoty dotacji)

 O nas:

 • Od 2007 roku pozyskaliśmy pond 100 mln PLN dofinansowania
 • Wartość wszystkich przygotowanych i zarządzanych przez nas projektów przekracza kwotę 150 mln PLN
 • Zrealizowaliśmy dotychczas ponad 60 projektów – wszystkie zostały zakończone i rozliczone

Innovation Norway

Miło nam poinformować, iż przygotowany przez nas wniosek do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, znalazł się na tzw. „krótkiej liście”.

Liczymy, że wizyta przedstawicieli z Innovation Norway będzie tylko formalnością i że projekt uzyska dofinansowanie :)

Print

Konkurs na działania informacyjne o Funduszach Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konkurs na działania informacyjne o Funduszach Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

Projekty powinny przybliżać tematykę przygotowania dofinansowanych projektów, w szczególności kompleksowo informować o nowych programach operacyjnych.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 zł,
 • maksymalnie, w poszczególnych liniach tematycznych, odpowiednio:
 1. projekty telewizyjne – 1 500 000 PLN,
 2. projekty idea placement w serialach TV – 350 000 PLN
 3. projekty radiowe – 600 000 PLN,
 4. projekty prasowe – 550 000 PLN,
 5. projekty internetowe – 600 000 PLN

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 20% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

O dotację mogą ubiegać się:

 1. publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni,
 2. publiczni oraz komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych,
 3. producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 4. wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów wyłącznie internetowych (elektronicznych),
 5. wydawcy portali internetowych,

jeżeli posiadają doświadczenie i techniczne możliwości do prowadzenia projektów informacyjno – promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 1. osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 2. podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich,

Termin składania wniosków: 17 września 2014

STRATEGMED – nabór ogłoszony !

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło dzisiaj otwarcie naboru wniosków
w II konkursie w ramach programu:
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED !

Nabór wniosków potrwa od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

PATENT PLUS – nabór wniosków coraz bliżej !

Dobra wiadomość dla osób czekających na nabór do programu PATENT PLUS.

Dokumentacja konkursowa zostanie ogłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w połowie sierpnia, a nabór wniosków potrwa do końca września!

Kreatywna Europa – PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej,
 • współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie,
 • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej,
 • dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania,
 • rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców).

 

Wnioskodawcy: organizacje z sektora kultury lub kreatywnego istniejące minimum 2 lata.

Czas trwania projektów: maksymalnie 4 lata.

Kraje uczestniczące w Programie: Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Turcja, Gruzja.

 

Rodzaje grantów:

Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę:

– projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

– dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu).

Kategoria 2 – granty na większą skalę:

– projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

– dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu).

 

Termin naboru wniosków: październik 2014