ARiMR – nabór wniosków na inwestycje !

Dobra wiadomość dla firm prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb i obrotu produktami rybołówstwa!

W terminie 13-17 października w całym kraju można składać wnioski o refundację poniesionych

po 11.09.2009 nakładów inwestycyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln PLN

 po_ryby

PROJECT DOCTOR

Twoja firma realizuje projekt, z którym ciągle są problemy?

Zbliża się rozliczenie i nie wszystko idzie zgodnie z planem?

Rozliczanie projektu ciągnie się w nieskończoność?

Skorzystaj z usługi: Project Doctor!

doctor

Nasza usługa obejmuje:

 • Diagnozę (określenie realnych problemów i ich konsekwencji)
 • Plan Ratunkowy  (określenie koniecznych do podjęcia działań)
 • Leczenie (wdrożenie wybranych działań z Planu Ratunkowego)

 Nasze wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie (procentowo od uratowanej kwoty dotacji)

 O nas:

 • Od 2007 roku pozyskaliśmy pond 100 mln PLN dofinansowania
 • Wartość wszystkich przygotowanych i zarządzanych przez nas projektów przekracza kwotę 150 mln PLN
 • Zrealizowaliśmy dotychczas ponad 60 projektów – wszystkie zostały zakończone i rozliczone

Innovation Norway

Miło nam poinformować, iż przygotowany przez nas wniosek do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, znalazł się na tzw. „krótkiej liście”.

Liczymy, że wizyta przedstawicieli z Innovation Norway będzie tylko formalnością i że projekt uzyska dofinansowanie :)

Print

Konkurs na działania informacyjne o Funduszach Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konkurs na działania informacyjne o Funduszach Europejskich w nowym okresie programowania 2014-2020.

Projekty powinny przybliżać tematykę przygotowania dofinansowanych projektów, w szczególności kompleksowo informować o nowych programach operacyjnych.

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 zł,
 • maksymalnie, w poszczególnych liniach tematycznych, odpowiednio:
 1. projekty telewizyjne – 1 500 000 PLN,
 2. projekty idea placement w serialach TV – 350 000 PLN
 3. projekty radiowe – 600 000 PLN,
 4. projekty prasowe – 550 000 PLN,
 5. projekty internetowe – 600 000 PLN

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 20% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

O dotację mogą ubiegać się:

 1. publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni,
 2. publiczni oraz komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych,
 3. producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 4. wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów wyłącznie internetowych (elektronicznych),
 5. wydawcy portali internetowych,

jeżeli posiadają doświadczenie i techniczne możliwości do prowadzenia projektów informacyjno – promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

 1. osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
 2. podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich,

Termin składania wniosków: 17 września 2014

STRATEGMED – nabór ogłoszony !

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło dzisiaj otwarcie naboru wniosków
w II konkursie w ramach programu:
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED !

Nabór wniosków potrwa od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

PATENT PLUS – nabór wniosków coraz bliżej !

Dobra wiadomość dla osób czekających na nabór do programu PATENT PLUS.

Dokumentacja konkursowa zostanie ogłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w połowie sierpnia, a nabór wniosków potrwa do końca września!

Kreatywna Europa – PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej,
 • współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie,
 • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej,
 • dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania,
 • rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców).

 

Wnioskodawcy: organizacje z sektora kultury lub kreatywnego istniejące minimum 2 lata.

Czas trwania projektów: maksymalnie 4 lata.

Kraje uczestniczące w Programie: Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Turcja, Gruzja.

 

Rodzaje grantów:

Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

- dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu).

Kategoria 2 – granty na większą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

- dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu).

 

Termin naboru wniosków: październik 2014

MSR – firma przyjazna nauce :-) !

337_MSR - Firma Przyjazna Nauce2

DO ZDOBYCIA 50 000 PLN !

Do 31 sierpnia potrwa konkurs na innowacyjne koncepcje rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańcom województwa łódzkiego!

 

Nadesłane pomysły będą oceniane  m.in. pod kątem następujących kryteriów:
- innowacyjność – Czy Twój pomysł jest oryginalny?
- istotność i użyteczność – Czy Twój pomysł odpowiada na realne potrzeby mieszkańców Łódzkiego?
- „zasięg” – Czy na Twoim pomyśle skorzysta wiele osób?
- wykonalność – Czy potrafisz udowodnić, że Twój pomysł można zrealizować?

 

Internauci w drodze głosowania wybiorą najciekawsze pomysły, które zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej konkursu  16 września w Teatrze Jaracza.

Szczegółowe informacje: http://lodzkiemapomysl.pl/zasady

EUROSTARS 2 – wsparcie działań w zakresie badań i rozwoju !

Rozpoczął się nabór wniosków w 2 konkursie programu EUROSTARS 2.

 

Program ten ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez ułatwienie im dostępu do pomocy finansowej
na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.

 

W ramach programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i wspólnotowych
dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy
z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe, inne MŚP lub duże przedsiębiorstwa).

 

Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

 

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów
z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

 

Data zamknięcia naboru wniosków: 11.09.2014 r. godz. 20:00